22 September 2012

30 Days of Books- Day 22: Favorite book you own

[for the English translation see the texts in grey below]


 

Det var en klurig en, eftersom jag äger alla mina favoritböcker. Om jag verkligen tycker om en bok så måste jag bara ha den i hyllan (eller i flyttlådor på vinden hos mina föräldrar)! Så att svaret på den här frågan skulle vara samma som Dag 30s utmaning, då jag ska avslöja viken bok är min all time favorite. Så jag tänker istället prata om en favoritbok som jag äger bara för att. 

Alla Kvinnors Book heter den, och den fick jag i present av min far som ärvde den av sin mor. Den här boken är fruktansvärt cool. Den är ganska sliten, och jag vill tro att det är pga att farmor tyckte att den innehöll bra tips och råd. Boken handlar om allt som rör en kvinnas liv från stil och etikett, till ”hustruproblem” (lol!) och även juridiska och medicinska problem— life hacks för en modern kvinna helt enkelt! En bok man kan ha livet ut! :P

Boken är daterad (den gavs ut 1944), men man kan hitta vissa guldkorn om hälsa och hur man uppdaterar sin garderob på ett billigt och miljövänligt sätt (de föreslår att man kan bygga upp en stilren gaderob på 5 år!), etiketten för ett bröllop, hur man hanterar ohyfsade grannar, etc. Boken är ärlig, vetenskaplig och fakta-baserad, så det är inte en sådan ”fjantitanti” bok om hur kvinnor bör vara.  Jag har bläddrat i den här boken så många gånger nu, och varje gång så tänker jag ”fan vad Sverige var bra förr”. Och med det menar jag att vi vara bra på att bli moderna.

This is a tricky one, since I own all of my favorite books. If I really like a book, I just have to have it on my shelf (whether it be a physical or virtual shelf, and even in moving boxes in my parent's attic)! So since the answer to this question is the same as Day 30's topic,where I'll reveal my favorite book all time. So, instead I'm going to talk about a favorite book that I own just because.

It's called Alla Kvinnors Bok (Every Woman's Book), and I got it from my father, who in turn inherited it from his mom. This book is amazingly cool. It's quite worn, but I want to think that it's because Grandma used it a lot. The book is about everything a woman needs to know... from style and etiquette to "housewife" problems (lol!) and legal and medical issues-- so life hacks for the modern woman! And a book for life. :P

The book is dated of course (it was published in 1944), but one can find lots of tips and tricks about health, how to update my wardrobe in a cheap and sustainable way (they suggest that you can build a stylish budget wardrobe in 5 years!), how to plan a wedding, how to deal with rude neighbors, etc. The book is honest, scientific and fact-based, so it's not one of these "girlywirly" books about how women should behave. I've leafed through this book so many times, and every time I get the feeling that "geez, Sweden was amazing!"-- and by that i mean that we were extremely good at modernizing ourselves. 

Nedan kommer lite bilder ifrån boken, så att ni kan förstå hur härlig den här boken är: 
Below are a few pictures from the book, så you can get a feeling about awesome this book is: 

Hur man bygger up en stilren garderob på 5 år! (klicka bilden för att förstora den)
How to build a stylish wardrobe in 5 years! (click the picture to enlarge it)
Marie Curie: mor & forskare. Vilket Föredöme!
Marie Curie: mother & scientist. A role model! 
 
Idealmått år 1944! (klicka på bilden för att förstora den)
Ideal measurements in 1944! (click to enlarge)     
Angående avmagringsdiet (klicka på bilden för att förstora den)
About dieting...
Hur en modern kvinna åker buss (klicka på bilden för att förstora den)
How a morden woman rides the bus!
Det är verkligen underligt att man inte får undervisningi jurik i skolan! (klicka på bilden för att förstora den)
It's really and wonder that we don't get taught law at school...

Förslag på eleganta hårstilar (klicka på bilden för att förstora)
Ideas for elegant hairstyles (click to enlarge)

No comments:

Post a comment