Ratings

All reviews get a numeric grade with a meme comment expressing my feeling on the book.
Click the respective icons to see all reviews with the same rating

Alla recensioner får ett numeriskt betyg med en meme-kommentar som förklarar vad jag tyckte om boken.
Klicka på ikonerna för att see alla recensioner med samma betyg

-Excellent book, exceptional! Lysande bok, exceptionellt
-Best book ever! Bästa boken någonsin
-Must re-read! Måste läsas om-I like it. Jag gillar den
-Very good book. mycket bra läsning
-Cool book. Häftig bok-Entertaining, but not great. Underhållande, men inget speciellt
-It's alright. Helt ok
-Predictable and average. Förutsägbar och genomsnittlig


-"Why you no make this book better???"
-"Not sure if high expectatons or just bad book..."
-Disappointment. Besvikelse.
-Mediocre. Medioker-Slow book, but still worth reading. Trög bok men ändå läsvärd.
-Boring ass book. Tråkig bok
-Bad book. Dålig bok.
-What the fuck?!?
-Huge disappointment. Jävligt stor besvikelse
-Insufferable or unbearable. Outhärdlig eller odräglig
-Skip it, it's not worth it your time. Skippa den, inte värd din tid. 

No comments:

Post a comment