21 September 2012

30 Days of Books- Day 21: Favorite book from your childhood

[For the English translation see the text in grey below]


När jag var liten bodde jag i ett portugisisktalande land, och pga det har jag läst rätt många portugisiska barnböcker. Mina favoriter var bok-serier av barnboksförfattarna Ana Maria Magalhães och Isabel Alçada. De har skrivit det populära Uma Aventura-serien (Ett Äventyr) som har sammanlagt 54 böcker och handlar om 5 kompisar som alltid hamnar i äventyrliga situationer. Dessa böcker är nästan som Enid Blytons böcker eller Kitty-böckerna, fast de handlar inte alltid om att reda ut ett mysterium. Men nu avviker jag från ämnet… 

Samma författare har också skrivit en mindre känd (när jag säger ”känd” så menar jag ”känd i portugisktalande länder så klart, för jag tror inte att dessa böcker har blivit översatta till andra språk… men jag kan ha fel) serie som heter Viagens no Tempo (Resor i tiden) som bara har 15 böcker som handlar och ett par tvillingar och en galen tidsresande professor med en tidsmaskin (duh!). Jag älskade den serien, och min favorit var den sjunde boken i serien.
Boken heter O Dia doTerramoto (Dagen då jordbävningen hände) och det handlar en jordbävning somhände år 1755 i Lissabon som nästan förstörde hela staden. Den galne professorn har fått i uppdrag att studera vad som hände den 1 November 1755 och tvillingarna Ana and João följer med. De åker tillbaka till månaden innan jordbävningen, och på den tiden hinner de skapa vänskaper innan jordbävningen händer och de måst åka tillbaka till framtiden. En väldigt spännande och känslosam bok. I LOVE IT! ^^

When I was a kid, I lived in a Portuguese-speaking country and because of that, I've read quite a few Portuguese children's books. I really loved books by childrens' authors Ana Maria Magalhães and Isable Alçada. They have written the popular series Uma Aventura (An Adventure), which is a collection of 54 books about 5 friends that go on adventures and solve mysteries, kind of like Enid Blyton or Nancy Drew books. But I digress... 

The same authors have also written a somewhat lesser known (by "known" I mean, "known in Portugal and where ever else these books are sold", as I don't think these books have been translated into other languages... but I could be wrong) series called Viagens no Tempo (Travels in Time/ Time Travels). This series is made up of only 15 books and is about a pair on twins and a mad scientist with a time machine (duh!). I loved this series, and my favorite books was the seventh one. 


The book is called O Dia do Terramoto (The Day of the Earthquake) and it's about a devastating earthquake that occurred in 1755 in Lisbon, which destroyed most of the city and killed a lot of people. The mad scientist has been tasked with studying the events leading up to  November 1st 1755 and the twins Ana and João get to join him on his trip. They go back to the month before the earthquake, and while they're there they manage to make friends etc, but they have get back to the future before disaster strikes. This is an emotional page-turner with gorgeous illustrations, and I absolutely loved it!

No comments:

Post a comment