19 September 2012

30 Days of Books- Day 19: Favorite book turned into a movie
Jag är lite kluven över hur jag ska tolka den här, eftersom alla mina favoritböcker har blivit film— några av dem har till och med blivit film flera gånger om! Jag kan ha fel, men jag tror vad man menar med titeln ovan är ”min favoritfilm som är baserad på en av mina favoritböcker”. I så fall är det filmen Stardust i regi av Matthew Vaughn som är min favorit. Stardustär baserad på Niel Gaiman’s bok av samma namn. Den är en härlig film, och jag blev inte alls besviken när jag såg den. Filmen skilde sig från boken fast på ett bra sätt, utan att tappa boken essens. Jag älskar scenen med Robert DeNiro när han dansar runt med sina klänningar— en scen som inte finns med i boken.

I'm a bit divided about how to interpret today's topic, since all my favorite books have been filmatised- some of them even have several filmatisations to chose from... I could be wrong, but I think they mean "my favorite film that is based on one of my favorite books". If that is what they mean, then Stardust, directed by Matthew Vaughn, is my fave. Stardust is based on the Neil Gaiman's with the same name. The film was a bit different from the book in a good way, as it didn't lose any of the spirit of the book. I love the scene where Robert DeNiro is dancing around in his dresses-- a scene that doesn't exist in the book. ^^

No comments:

Post a comment