1 September 2012

30 Days of Books- Day 01: Best Book I Read Last Year


[for the english translation, see the texts in grey below]

Jag såg den här utmaningen hos Unga Böcker, som svarade på enkäten i augusti. Det var väldigt mysigt att läsa deras inlägg, så jag fick lust reminisce om böcker på samma sätt. Och september är ju en perfekt månad att anta en sådan utmaning då det är en 30-dagars månad. ^^ Så här kör vi:House Rules (Jacobs värld) av Judi Picoult var den bästa boken jag läste förra året. Boken var så rörande och skrämande! Det handlar om en tonåring med Asperger’s Syndrom som har en märklig hobby: forensisk analys. Hela hans familjs värld börjar falla sönder när han blir minstänkt av polisen för att ha mördat sin extra-lärare. Alla bevis pekar på honom, men betyder det att han är skyldig?  Picoult beskriver en hemsk bild av vårt samhälle, som inte bara har svårt att anpassa sig till personer med specialbehov men som också vägrar förstå. En bok som värkligen fick mig att tänka, eftersom även on man vill vara snäll och empatisk mot andra så kan detta vara svårt gentemot t.ex. personer med autism, en ”handikapp” som vi vet väldigt lite om, som är svårt hanterlig och som de flesta av oss inte vet hur man ska bemöta.


Judi Picoult har även skrivit den omtalade boken My Sister’s Keeper (Allt för min syster) som har blivit film; jag har inte sett filmen och funderar på att läsa boken. House Rules är den enda boken som jag har läst av Picoult, men jag får intrycket av att hennes grej är att skriva om kontroversiella samhällsämnen som ligger i den moraliska gråzonen... har jag rätt?I saw this challenge at Unga Böcker's blog, who did this survey in August. I really enjoyed reading their posts, and it put me in the mood to reminisce about books in the same way. September is a perfect month to take on this challenge since it's a 30-day month! ^^ Let's get started:

House Rules by Judi Picoult was the best book I read last year. It's both touching and scary! It's about a teenager with Asperger's Syndrome who has a strange hobby: forensic analysis. His whole family's world comes undone when he is suspected of having murdered his special needs tutor. All the evidence points towards him, but does it mean that he did it? Picoult paints a horrible picture of our society, which not only faces a difficult in adapting to the needs of people with special needs but who also refuse to understand the hardships. This is a book that really got me thinking, since even if one wants to be kind and empathetic towards others, it can be a challenging task if you meet so called "difficult" people with for example autism which is a "handicap" that we don't know much about and that we are not equipped to deal with.

Judi Picoult has also written the bestseller My Sister's Keeper which got turned into a movie; I haven't seen the movie and am thinking of reading the book. House Rules is my first Picoult book, but I get the impression that her shtick is to write about controversial social issues which are in the moral grey zone... am i right?

No comments:

Post a comment