25 August 2012

Book Review: Liberalism— Lena Halldenius[den svenska översättningen finns lite längre ner i inlägget]

SUMMARY: 
We are all good liberals nowadays and believe in civil liberties and individual autonomy. But what does liberalism as a distinct political alternative really look like? Being liberal is something more specific than being in favor of e.g. freedom of speech and tolerance. Liberalism is treated here as a political philosophy - a theory of the just society. Various liberal off shots are discussed based on the fundamental values ​​that unite them: a certain view of the individual, the focus on individual rights and a specific answer to the question of what individual freedom consists of. Liberal interpretations of what it means to believe in freedom, equality, legitimacy and justice are critically assessed through the above-mentioned liberal value system.  translation of the book's description

REVIEW:
Since the fall semester begins on Monday, I think it’s fitting to review a textbook that has really exceeded my expectations. Liberalism is a part of the course literature for the module Political Philosophy in the undergraduate course Practical (or Applied?) Philosophy at Lund University.

This is a very good introduction to the core concepts of liberalism (but also other political ideologies). With a cocky and humorous language, Halldenius engages the reader with a philosophical pro wrestling tournament. Halldenius not only explains liberalism grounds, but she also does a thorough body search of liberalism and compares it to other political ideas. She gives many real examples based on Swedish law and society, and very few hypothetical examples— something which I think is really good. The book got me (who have always thought of myself as a liberal) to question if I really am the liberal I imagine myself to be.

OM BOKEN:
Vi är alla goda liberaler numera och tror på medborgerliga friheter och individens självbestämmande. Men hur ser liberalismen som distinkt politiskt alternativ egentligen ut? Att vara liberal är något mer specifikt än att gilla yttrandefrihet och tolerans. Liberalismen behandlas här som en politisk filosofi - en teori om det rättvisa samhället. Olika liberala riktningar diskuteras utifrån de grundläggande värden som förenar dem: en viss syn på individen, fokus på individuella rättigheter och ett specifikt svar på frågan om vari individens frihet består. Utifrån denna liberala värdegrund granskas och kritiseras liberala tolkningar av vad det innebär att tro på frihet, jämlikhet, legitimitet och rättvisa.— Adlibris

OMDÖME:
Eftersom höstterminen börjar på måndag, tycker jag att det är rätt passande med en recension av en kursbok som verkligen har överträffat mina förväntningar. Liberalism är en del av litteraturen till delkursen Samhällsfilosofi i grundkursen Praktiskt Filosofi vid Lunds Universitet.

Det här är en väldigt bra introduktion till Liberalismens (men också andra politiska ideologiers) grunder. Med ett kaxigt och humoristiskt språk, engagerar Halldenius oss i en filosofisk proffsbrottningsturné. Halldenius förklarar inte bara liberalismens grunder: hon för en kritisk analys av liberalismen och jämför den med andra politiska idéer; hon har många verkliga exempel på svensk lag och samhälle och väldigt få hypotetiska exempel—något jag tycket  är bra. Boken fick mig (som alltid sett mig själv som en liberal) att ifrågasätta om jag verkligen är så liberal som jag tror mig vara.

Andra Bra Böcker Från Samma Kurs (Praktisk Filosofi vid Lunds Universitet):
Other Course Literature for the Same Course:
 
Praktisk etik (Practical Ethics) av Peter Singer

 

Rätt och fel: enintroduktion till moralfilosofi (The Elements of Moral Philosophy) av James & Stuart Rachels


 

Kritiskt tänkande i värdefrågor (Critical Thinking: An Introduction to the Basic Skills) av W. Hughes, J. Lavery, K. DoranOnödig tortyr (unnecessary torture)

Grundbok i Värdeteori av Lars Bergström — seriöst, jag är inte säker på att Bergström själv vet vad han pratar om! (luckily this book does not exist in English  cuz i can't be sure that the author himself knows what he's talking about...
Similar Books/ Liknade Böcker:

No comments:

Post a comment