6 November 2012

Veckans Mest Intressanta Ljudboksläpp [Most Interesting Audiobook Releases]

[For the English translation see the texts in grey below]

Inte så många svenska ljuböcker den här veckan, och ännu mindre böcker i Youg Adult genren, men det var några engelska "vuxenromaner" som verkade intressanta i alla fall!

Right, so there weren't that many Swedish audiobooks this weeks, and even fewer Young Adult books, but there were some so called "adult" novels which seemed interesting! 
 
Svenska Förrättare [Swedish Authors]

Charlotte Hassel av Frida Skybäck, uppläst av Ulrika Rosander: historiskt roman om Charlotte som efter tretton års bortavaro återvänder till Stockholm och ser sin ungdomskärlek på en bal. – jag är lite lockad av den här boken! & jag älskar omslaget^^

Charlotte Hassel by Frida Skybäck, read by Ulrika Rosander: a historical novel about Charlotte who, after thirteen years of absence returns to Stockholm and sees his childhood sweetheart at a ball. -I'm a bit tempted by this book 'cause I love the cover! ^^

Stallo av Stefan Spjut, uppläst av Magnus Roosmann: spänningshistoria om en man som tror sig ha fotograferat ett troll år 1977. År 2004 sysslar hans barnbarn med kryptozoologi, han får höra att en kvinna har sett en hårig varelse i Kvikkjokk och åker dit. – låter väldigt spännande!
Stallo by Stefan Spjut, read by Magnus Roosmann: suspense story about a man who believes he has photographed a troll in 1977. Fast forward to 2004: his grandson is a kryptozoologist, and is told that a woman has seen a hairy creature in Kvikkjokk so he goes there to check it out. - Sounds very exciting!

________________________________________________________________________

Engelska Ljudböcker [Englishi Audiobooks]: Young Adult

Days of Blood andStarlight av Laini Taylor: uppföljaren till boken Days of Smoke and Bone, låter som en fantasy/paranormal romance om en konst student som lever i Prag bland chimärer och änglar.— många har sagt att den är bra, men änglar och chimärer är inget för mig. 
Days by Blood and Starlight by Laini Taylor : The sequel to the book Days of Smoke and Bone , sounds like a fantasy/paranormal romance about an art student living in Prague among chimeras and angels. - the book blog community seems to love this book, but angels and chimeras are just not for me.

Adulation av Tiana Wilkins: en modern återberättning av Askungen.— Låter lovande!
Adulation by Tiana Wilkins: a modern retelling of Cinderella. - Sounds promising, I like the cover!Engelska Ljudböcker [English Audiobooks]: Fiction

Magnificence av Lydia Millet: nutidsroman on en nybliven änka om får ärva ett stort hus i Pasadena av sin mor/farbror. Hon flyttar dit och upptäcker att en massa andra snyltare till släktningar har bestämt sig för att bo hos henne. 

Magnificence by Lydia Millet: a contemporary novel about a recently widowed woman who inherits a large house in Pasadena from her mother and, or uncle. She moves there and finds that a lot of other freeloading relatives have decided to stay with her.

The MarseilleCaper av Peter Mayle: uppföljaren till The Vintage Caper, där man följer Sam Levitt en professionell tjuv, den här gången ska han till Marseille där han blir inblandad i ett fastighetsköp med gangstrar.
The Marseille Caper by Peter Mayle: The sequel to The Vintage Caper, where you follow Sam Levitt, a professional thief, this time he's going to Marseille, where he becomes involved in a property sale with gangsters.

By Starlight av Dorothy Garlock: historisk kärleksroman om en liten stad i Montana på 30-talet, Maddy som har ekoniska problem öppnar en speakeasy klubb och Jack som har varit kär i henne sedan ungdomen kommer tillbaka till sin hemstad, problemet är att han är spion åt Alcoholsförbudsbyrån. 
By Starlight by Dorothy Garlock: historical romance novel about a small town in Montana in the 30s, Maddy who has economic problems, opens a speakeasy club and Jack who has been in love with her ​​since childhood comes back to his hometown, the problem is that he is a Prohibition agent.

Flight Behaviour av Barbara Kingsolver: om en kvinna, i ett litet samhälle i Tennessee, som en dag går upp för ett berg och ser att det brinner ner i dalen. En stor men tyst brand. Boken handlar om hur hon bemöter både folk från samhället och de som kommer dit för att rapportera om, och studera branden.
Flight Behaviour by Barbara Kingsolver: about a woman in a small town in Tennessee, who decides to go up a mountain one day. When she gets to the top she sees a fire down the valley. A large but quiet fire . The book is about her encounters with people from the community and those who come there to report on, and studying the fire.

No comments:

Post a comment