30 October 2012

Bokugglans Utmaning: I Bokhyllan [On My Shelf]

[For the English translation see the texts in grey]


Tjohej!
Här slinker jag in en rolig liten enkät som Tova från bloggen Bokugglan har kommit på och utmanat oss bokbloggare med!

Så här gör du:
Gå till din bokhylla. Till den översta hyllan, längst till höger. Räkna till din 34:e bok. Om hyllan tar slut så fortsätt till hyllan under och om du inte har 34 böcker, så börja om från ett. Ta ut boken. Fyll i formuläret här under.

Hello hello!
I'm going to slip in a fun little questionnaire that Tova from the book blog Bokugglan has come up as a challange for the bookblogging community!

Instructions: 
Go to your bookshelf and start with the top shelf on the far right. Count to your 34th book. If your shelf is too short, continue counting on the self below, and if you do not have 34 books, recount the books you've already counted. Take the book out and fill out the form below:

Titel [Title]: While Mortals Sleep
Författare [Author]: Kurt Vonnegut

Bläddra till sidan 68 och skriv första meningen på rad 13 [Scroll to page 68 and read the first sentence of the 13th line]: ”Just take that Baldwin diesel switcher, pick up those reefers in the hold yard, run ’em over to the loading platform, then back to the icing plant, then over the hump track to the southbound classification yard” *oof, det var en lång mening*
Sista ordet på sidan 97 [Last word on page 97]: the (T_T)
En sak som finns på framsidan [One thing that is on the front cover]: Ett bilhandtag [A car door handle].
Tredje meningen i hela boken [The third sentence of the book]: "With the internet, god bless it, we are absolutely overrun with commentary and opinions."
Det första ordet du såg på sidan 33 [The first word you saw on page 33]: KISSES
Vad tycker du om den här boken: Har faktiskt inte läst den ännu. Om allt går som det ska så bör jag ha läst den i slutet av januari 2013. ^^ 
[What do you think about this book: I haven't actually read it yet. If everything goes as it should,  I should have read it by the end of January 2013. ^^]

No comments:

Post a comment