15 September 2012

30 Days of Books- Day 15: Favorite male character

Källa: http://www.tumblr.com/tagged/sousuke-sagara
[for the English translation, see the text in grey below] 

Sagara Sousuke. Han är nummer 1 på alla mina listor om allt!… eller, ja, han är min favorit av alla literära män som jag stött på. 

Ni kanske trodde det skulle bli Mr. Darcy (Stolthet och Fördom av Jane Austen)? För det verkar som att ganska många män tror att tjejer är totalförälskade i Mr. Darcy. Och det ligger något i det, för det fanns en tid (innan Full Metal Panic! av Shouji Gatou) då jag själv tyckte att Mr. Darcy var drömmen. Men idag är Sergeant Sagara Sousuke min favorit.

Sagaras story är lite som Pygmalion, fast med omvända könroller. Tjejen får vara Dr. Higgins och tar an utmaningen att försöka civilisera klassens (mist sagt) konstiga nörd.

Sousuke som är sjutton år är sergeant inom en privat militärorganisation som jobbar med antiterrorism. Han överlevde en flygplansolycka där föräldrarna dog när han var fyra eller fem, och därefter blev han omhändetagen av den Sovjetiska staten (eller rättare sagt KGB) och tränad för att bli en barnsoldat. Han har varit med i många krig och hela hans värld är det militära. Sagara en är en duktig soldat, men det svåraste uppdraget i hans karriär blev att vara skyddsvakt åt en tjej i Japan. Det är en utmaning att upprätthålla sin civila täckning som en helt vanlig Japansk gymnasieelev eftersom han inte har några erfarenheter alls om att leva i en civil miljö. Hans sociala förmåga är obefintlig, något som gör att han hamnar i väldigt roliga situationer. 

Det jag gillar med Sousuke är att han är en bra människa. Han försöker göra det rätta. Han försöker verkligen anpassa sig till det civila livet. Han är disciplinerad, intelligent och pragmatisk men ändå ödmjuk. Slutligen skulle han göra allt för sin kärlek Kaname Chidori. :-) 

Sagara Sousuke. He is my number 1 on all lists about everything! ... Well, at least he's my favorite literary man.

Perhaps you thought it'd be Mr. Darcy (from Pride and Prejudice by Jane Austen), since lots of men have had the misfortune of not living up to his impossible romantic standards. And yes, there was a time (before Full Metal Panic! by Shouji Gatou) when I, myself, thought Mr. Darcy was the perfect man. But, such is not the case anymore...

Sagara's story is a bit like Pygmalion, albeit with reversed gender roles. The girl gets to be the Dr. Higgins-character who takes on the challenge of civilizing the class wierdo.

Sousuke, who is 17, is a Sergeant for a private anti-terrorist military organization. When he was four or five he was the sole survivor of the plane crash that killed his parents, and as a result he was taken in by the Soviet State and trained by the KGB to be a child soldier. He has, thus, fought in many wars, and needless to say, his whole world is the military. Sagara is an awesome soldier, but he's faced with the toughest mission of this career: to be the life guard for a high school girl living in modern day Japan. Since he has no experience of civilian life, it's a real challenge to maintain his cover. And because his social skills are lacking, he manages to get into really absurd scrapes.

What I love about Sousuke (and what ultimately makes him unbelievably sexy) is that he is a good person. He tries to do the right thing (despite his various degrees of failure). He really tries to adapt to civilian life. He's disciplined, intelligent, tenacious, pragmatic, yet humble. Finally, he would do everything for his love Kaname Chidori.  :)

PS: No one can tell me that Sousuke is just an unrealistic female fantasy, because Full Metal Panic! is written by a man, so there! :P

No comments:

Post a comment