14 September 2012

30 Days of Books- Day 14: Favorite book of your favorite writer

 
Som sagt, jag har läst runt 30 böcker av Georgette Heyer, så det är lite svårt att ha bara en favorit. Även här fick jag göra en shortlist:

As I've mentioned in the previous post, I've read circa 30 books by Georgett Heyer, and it's quite difficult to pick out a favorite. So I've decided to  make a shortlist, just to be sure:

Jag tror nog att min favorit av de här fem böckerna är The Unknown Ajax. Jag gillade Heyers porträttering av Hugo Darracott, huvudpersonen. Det är ganska roligt att se hur han hanterar sina släktingar som han just träffat och som har förutfattade meningar om hans fattiga uppväxt. De tror att han är en tölp, och han spelar med för att inte göra dem besvikna, tills familjen hamnar in en kris och måste rycka in och rädda dem. 

I think, though, that my favorite of these five is probably The Unknown Ajax. I really liked Heyer's portrait of Hugo Darracott, the main character. It's fun to read about how he handles his newly acquired relatives, who are prejudiced against him for having grown up poor. They see him as bumpkin, and he plays along in order not to disappoint them, until the family is in trouble... and he's forced to step in and save the day!

No comments:

Post a comment