17 August 2012

Tematrio: Titelefternamn [Three Themes: Surnames in Titles]

[for english read the grey text which follows the black wall of text]


Jag hade lite extra roligt den här veckan med Lyrans Tematrio! Hon eftersökte enroman/novell/text med ett efternamn i titeln!

En kul idé gick upp för mig så fort jag läste att noveller också kunde vara med, och kunde inte motstå att komponera ett bidrag. Jag har valt tre olika noveller av samma författare: nämligen kuslige Edgar Allan Poe!

Lyrans Noblessers hosts a book meme where each week you find three books of a designated theme, this week it's about three novels/ short stories/ texts with a last name in the title!


I decided to have a little extra fun this week, since a fun idea dawn upon me when I considered short stories. I chose three different stories by the same author: the master of horror Edgar Allan Poe! Turns out he’s got quite a few stories with surname in the title. ^^


Jag  börjar med den bästa:

“Huset Ushers undergång” (The Fall of the House of Usher) Klassisk skräck av den gotiska sorten. En otäck berättelse om en man som åker till ett hus på landet för att vårda sin sjuke barddomsvän Roderick Usher. Men allt står inte rätt till, huset är fullt av hemligheter och spökar.

Classic gothic horror. A scarry tale about a man who goes to the country to visit hi sick childhood friend Roderick Usher. But is not what is seems as the house hides ghastly secrets.

”Hertigen av Omelette (The Duc de L’Omelette) Svart humor. Hertingen av Omelette är en arrogant aristokrat som dör efter att ha ätit en stekt fågel. Han skickas till Helvet, där han utmanar Satan att spela kort med honom eftersom Omelette’s själ står på spel. 

Dark humor. The Duc is an arrogant aristocrat tha dies after having eaten a pountry dish. He’s sent to hell, where he challenges Stan to a poker game for his soul. 

Metzengerstein Den här berättelsen verkar vara en satir av gotisk skräck. Familjen Metzengerstein har haft en långtvarig fejd med familjen Berlifizing. En dag tänder Baronen Frederick Metzengerstein eld på Wilhelm Berlifizings hus som dör i branden. Metzengerstein blir sedan fascinerad av en häst som flyr branden, hästen blir hans ruin…

This is a satire of gothic horror. The Metzengerstein family has been feuding with Berlifizing family for ages, and one day Baron Fredrick Metzengerstein burns down Wilhelm Berlifizings house causing his death. Metzengerstein becomes fascinated with a horse that escapes the fire, a house which lead him to his ruin… 

No comments:

Post a comment